Tłumacz ustny hiszpańskiego w Warszawie

Uzyskałem uprawnienia zawodowe akredytowanego tłumacza konferencyjnego instytucji UE w kombinacji językowej PL <> ES oraz tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego w Polsce i tłumacza przysięgłego języka polskiego w Hiszpanii.

W roku akademickim 2005/2006 byłem słuchaczem Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy Wydziale Prawa UW.

Z wielką radością i satysfakcją kształciłem młodszych kolegów w ramach dwóch edycji „European Master in Conference Interpreting” na Uniwersytecie Warszawskim.

Należę do tych szczęśliwców, którzy robią to, co lubią i lubią to, co robią!

 

Jak pracuje tłumacz ustny?

Tłumaczenia ustne dzieli się na dwa rodzaje: konsekutywne i symultaniczne. Przekład ustny to tłumaczenie tekstu mówionego w czasie rzeczywistym i przebiega na bieżąco.

 

Tłumaczenie konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne polega na wysłuchiwaniu fragmentu tekstu i po chwili tłumaczenie go na język docelowy. Podczas tego typu tłumaczenia tekst mówiony dzielony jest na fragmenty lub tłumaczony wtedy, gdy mówca robi dłuższą pauzę. Tłumaczenie konsekutywne w obu tych przypadkach poprzedzone jest notatkami, obserwacjami i wiedzą tłumacza, aby w jak najbardziej profesjonalny sposób oddać treść wysłuchanego tekstu. W trakcie tłumaczenia bardzo ważne jest, aby tłumacz znajdował się jak najbliżej mówcy. Wtedy najłatwiej jest odczytać gesty, ton i język ciała przemawiającego, co jest niezmiernie pomocne przy utrzymaniu wiarygodności przekładu.

 

Tłumaczenie symultaniczne

Podczas tłumaczenia symultanicznego mówca i tłumacz wypowiadają się równocześnie. Ten rodzaj tłumaczenia najczęściej spotykany jest na spotkaniach międzynarodowych, wykładach i konferencjach. Odmianą tłumaczenia symultanicznego jest tłumaczenie szeptane (kabinowe). W trakcie tłumaczenia szeptanego wykorzystywane są specjalne kabiny oraz profesjonalny sprzęt audio (odbiorniki, mikrofony i słuchawki). Z uwagi na fakt, że tego typu tłumaczenie jest bardzo wymagające, często w porozumieniu ze sobą pracuje dwoje tłumaczy, dzięki czemu mogą się co jakiś czas zmieniać.