Tłumaczenia przysięgłe

Tłumacze przysięgi muszą spełniać inne wymagania, niż zwykli tłumacze. Zawód tłumacza przysięgłego to zawód zaufania publicznego, więc tłumacz musi spełnić pewnie wymogi formalne, takie jak na przykład wykształcenie wyższe. Ten zawód wymaga zdania egzaminu organizowanego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną. Następnie tłumacz musi złożyć ślubowanie, a później zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. Swoje kwalifikacje musi potwierdzać odpowiednią pieczęcią.

Jako tłumacz przysięgły, w swojej pracy zajmuję się przekładem pism urzędowych, publicznych i dokumentów osobistych. Tłumaczę także:

  • świadectwa,
  • akty prawne,
  • testamenty,
  • faktury,
  • pisma procesowe o charakterze państwowym.

Mój zawód łączy się z dużą odpowiedzialnością wobec wykonywanej pracy. Nieprawidłowo przetłumaczone dokumenty skutkują konsekwencjami, dlatego też nie każdy może wykonywać ten zawód. Odpowiedzialność ta dotyczy nie tylko nie popełniania błędów w tłumaczeniach przysięgłych, ale także bezwzględnego dotrzymywania terminów. Pieczęć tłumacza przysięgłego poświadcza rzetelne i prawdziwe tłumaczenie. Jeśli wymóg ten nie zostanie zachowany, tłumacz przysięgły może być ukarany w procesie prawa cywilnego. Jest to profesja trudna nie tylko z uwagi na niezbędne umiejętności, ale także zawód wymagający uważności, skupienia i precyzji.