Tłumaczenia konsekutywne języka hiszpańskiego w Warszawie

Wykonuję tłumaczenia konsekutywne, podczas których mówca oraz tłumacz zabierają głos naprzemiennie. Do ich przeprowadzenia nie wykorzystuje się kabin. W trakcie tego typu tłumaczenia mówca, po wygłoszeniu kilku zdań, przerywa swoją wypowiedz i daje tłumaczowi czas na dokonanie przekładu. W ten sposób tłumacz dokonuje stopniowego przełożenia kolejnych fragmentów wypowiedzi prelegenta. Najczęściej metodę tę wykorzystuje się podczas spotkań biznesowych oraz międzynarodowych negocjacji lub rozmów. Nie tylko osobistych, ale również telefonicznych oraz przez Internet. Oferuję tłumaczenia konsekutywne z języka hiszpańskiego na polski lub z polskiego na hiszpański.

 

Zalety tłumaczenia konsekutywnego

Pierwszą z zalet tłumaczenia konsekutywnego, o której chciałbym tu wspomnieć, jest możliwość interakcji. W przypadku tej metody jest czas na wtrącenia lub pytania z sali. Dzięki temu można mieć pewność, że każdy z słuchaczy rozumie treść przekazywaną przez tłumacza. Ponadto do przeprowadzenia tłumaczenia tą metodą nie jest potrzebny żaden dodatkowy sprzęt techniczny. Dzięki temu tłumaczenia konsekutywne mogą być wykonywane niemal w każdym miejscu. To niezwykle ułatwia organizację spotkania czy konferencji oraz obniża jej koszty.

 

Tłumaczenia konsekutywne - wymagania

Ten rodzaj tłumaczenia uważany jest za łatwiejszy niż tłumaczenie symultaniczne. Mimo to, jest to metoda wymagająca od tłumacza wielu umiejętności, które mogą potencjalnie sprawiać problemy. Aby prawidłowo wykonać tłumaczenie konsekutywne niezbędna jest bardzo dobra pamięć oraz umiejętność koncentracji. Ta forma tłumaczenia wymaga również od tłumacza głębokiej analizy wypowiedzi oraz selekcji najważniejszych informacji, które trzeba przekazać słuchaczom. Zapraszamy do poznania oferty tłumaczeń ustnych hiszpańskiego.

 

Historia tłumaczeń

Szacuje się, że pierwsze tłumaczenie pojawiło się wraz z pismem, czyli około 2000 roku p.n.e. i było to tak zwane tłumaczenie dosłowne. Wykorzystywano je głównie podczas tłumaczenia tekstów religijnych. Jakiś czas później Cyceron zauważył, że tłumaczenie dosłowne jest nieskuteczne i to właśnie wtedy zaczęto analizować teksty i rozwinęła się dziedzina, jaką jest lingwistyka. W ten właśnie sposób rozwinęło się tłumaczenie znaczeniowe, które niestety również nie było doskonałe. Priorytetem było uchwycenie sensu i znaczenia tekstu, a nie jego wartości historycznej i literackiej. Kilka wieków później usługi tłumaczeniowe stały się bardziej popularne niż w przeszłości, za sprawą pojawienia się we Francji szkoły tłumaczenia swobodnego (przełom XVII i XVIII wieku). Według zasad tej szkoły to tłumacz najlepiej zna się na swojej pracy i ma pełną swobodę w przekładzie tekstu. Niestety, poskutkowało to niemożnością przetłumaczenia oryginalnych utworów dosłownie, a tym samym dzieła, mimo że były bardziej przystępne dla zwykłych ludzi, nie oddawały artyzmu tekstów wybitnych twórców.

 

Pierwsi tłumacze ustni

Historycy ustalili, że pierwszymi na świecie tłumaczami ustnymi byli nomadowie, którzy wraz z kupcami wędrowali szlakami handlowymi. Pośredniczyli oni w transakcjach, ucząc się języka poprzez inercję, czyli długoterminowe przebywanie wśród lokalnej społeczności i opanowanie danego języka. To właśnie nomadowie dali początek tłumaczeniom ustnym i dzięki nim istnieją na świecie usługi tłumaczeniowe. W czasach późniejszych tłumacze byli szczególnie mile widziani na dworach swych władców i osiągnęli wysoki status w hierarchii społecznej. To właśnie tłumacze obecni byli na polu bitwy, negocjując warunki pokoju. Zajmowali się także pośrednictwem w tłumaczeniu traktatów i umów handlowych. Dzięki tłumaczom ustnym możliwe stało się poznawanie nowych kultur, ich obyczajów i strategii.