Tłumaczenia pisemne

Poza tłumaczeniami przysięgłymi zajmuję się także przygotowywaniem tłumaczeń pisemnych zwykłych z języka hiszpańskiego. Moja praca polega na interpretacji znaczenia tekstu w języku źródłowym i przełożenie go w formie pisemnej na język docelowy. Jako tłumacz pisemny biorę pod uwagę kontekst kulturowy i idiomy, a także kwestie różnic w alfabecie, systemie języka i zapisu. W odróżnieniu od tłumaczeń przysięgłych, tłumaczenia zwykłe nie są honorowane przez urzędy i instytucje państwowe. Tym samym nie wymagają pieczęci ani podpisu tłumacza. Tłumaczenia pisemne zwykłe najczęściej wykorzystywane są w codziennym obrocie informacjami. Jeśli chodzi o przekład pisemny, tłumacz ma więcej czasu na przygotowanie tekstu, jednak nadal zawód ten wymaga umiejętności koncentracji i samodzielnej pracy. Ponadto tłumaczenia pisemne wymagają od osoby wykonującej ten zawód dużej dociekliwości, staranności i ciągłej pracy ze słownikiem. Tłumacz pisemny to także osoba o umiejętności zaawansowanego wyszukiwania informacji. Jako tłumacz posiadam wiedzę także o samym procesie przekładu. Przekazuję wiedzę o różnicach kulturowych, tłumaczę regionalizmy i grę słów. Swoje usługi tłumaczeniowe kieruję zarówno do osób prywatnych, jak i firm. Serdecznie zapraszam do kontaktu!