Kiedy przetłumaczony dokument zyskuje moc prawną?

Na rynku mamy do czynienia z wieloma opcjami tłumaczeń z różnych języków. Czy zastanawialiśmy się jednak kiedyś, jak powinno wyglądać tłumaczenie zagranicznego dokumentu, aby miało ono w naszym kraju moc prawną? Nie wystarczy, że znamy język i samodzielnie usiądziemy i przełożymy tekst. 

Do przetłumaczenia dokumentów i oficjalnych pism niezbędny będzie nam tłumacz przysięgły i tzw. tłumaczenie uwierzytelnione. Odpowiednie kwalifikacje tłumacza i poświadczenie dokumentu ma tu kluczowe znaczenie. Jedynie takim dokumentem będziemy mogli bowiem posługiwać się w sprawach urzędowych.

Kim jest tłumacz przysięgły i w jaki sposób pracuje?

Tłumacz przysięgły może samodzielnie tłumaczyć i poświadczać dokumenty, jednak może również potwierdzać swoją pieczęcią tłumaczenia wykonane przez inne osoby. Aby zostać tłumaczem przysięgłym konieczne jest zdanie egzaminu państwowego, ukończenie studiów wyższych. Osoba taka nie może być również karana, musi mieć też pełną zdolność do czynności prawnych. Koniecznością jest dobra znajomość języka polskiego. Tłumacz przysięgły w naszym kraju powinien mieć obywatelstwo polskie lub innego z krajów Unii Europejskich. Taka osoba przygotowuje tłumaczenia z innych języków na potrzeby różnych instytucji państwowych. Istotne jest to jak takie tłumaczenie wygląda, a każda jego strona musi być poświadczona pieczęcią tłumacza. Jeśli więc otrzymaliśmy z innego kraju dokumenty, które musimy złożyć w polskim urzędzie, to w większości przypadków niezbędne będzie znalezienie właśnie tłumacza przysięgłego z określonego języka i zlecenie mu wykonania tego zadania.

Moc prawna dokumentów

Co istotne, jeśli w sądach chcemy przedłożyć zagraniczne dokumenty, to mogą być one jedynie w formie tłumaczenia uwierzytelnionego. Warto postarać się o takie wcześniej, aby sprawa nie uległa przedłużeniu przez konieczność zlecenia takiego tłumaczenia dopiero w jej toku. Często również do tłumaczy przysięgłych zgłaszają się rodziny osób, które pracowały za granicą i zmarły. Wówczas zachodzi konieczność przetłumaczenia chociażby dokumentów ubezpieczeniowych, czy złożenia dokumentów dotyczących stażu pracy w polskim ZUS-ie. Takie tłumaczenie również musi być uwierzytelnione.